Friday, 26 January 2018

PPG 1 - UPSI

PPG - Program Perantis Guru (PPG) bertujuan memberi peluang kepada guru pelatih memahami sekolah sebagai institusi pendidikan dan peranan guru dalam bilik darjah.
PPG terbentuk berasaskan pendekatan perkembangan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan bakal guru yang cemerlang.
PPG merupakan pendedahan awal guru pelatih tentang alam persekolahan dari perspektif seorang guru.
Guru pelatih diharap dapat memahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah, pengurusan bilik darjah, proses penyepaduan teori dan amalan dalam konteks pengajaran pembelajaran menerusi pemerhatian, interaksi dan refleksi.

Objektif :

Menganalisis persekitaran dan budaya  sekolah


Program
Tempoh
Perlaksanaan
Penempatan
PPG1
2 Minggu
Cuti Semester 2
Sekolah menengah berhampiran dengan tempat tinggal
Tugasan ;
1.    Para pelajar dikehendaki mengumpul maklumat tentang sekolah dalam aspek berikut :
        i.     Nama dan alamat sekolah
       ii.       Bilangan guru dan kakitangan sokongan
      iii.       Lokasi sekolah
      iv.       Sejarah sekolah
       v.       Pelan sekolah
      vi.       Takwim sekolah
     vii.       Gred sekolah
    viii.       Pengurusan dan kurikulum
      ix.       Jenis sekolah
       x.       Aktiviti dan ko-kurikulum
      xi.       Logo, visi dan misi
     xii.       Prasarana
    xiii.       Bilangan pelajar

2.    Berdasarkan maklumat yang diperolehi, pelajar dikehendaki membuat rumusan secara keseluruhan tentang persekitaran dan budaya sekolah serta menganalisa secara kritikal perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


KEHADIRAN DAN CUTI.

  • Kehadiran dalam PPG adalah wajib. Di dalam tempoh PPG guru pelatih tidak dibenarkan bercuti. Sebarang cuti sakit (yang disahkan oleh pihak perubatan kerajaan atau diakui oleh kerajaan), atau cuti mengejut kerana sesuatu hal yang menimpa diri atau keluarga, mestilah diberitahu kepada pihak sekolah dan universiti.
  • Sekiranya guru pelatih tidak dapat memenuhi syarat kehadiran 100% disebabkan oleh kes-kes tertentu , guru pelatih dikehendaki menghabiskan tempoh PPG sebelum menjalani Latihan Mengajar.
  • Guru pelatih yang mengalami masalah kesihatan seperti kemalangan atau bersalin dan tidak dapat menjalani PPG dinasihatkan supaya menangguhkan PPG. Sekiranya guru pelatih memilih untuk meneruskan PPG, guru pelatih hendaklah menyatakan secara bertulis kepada pihak universiti, sebrang risiko adalah atas tanggungan sendiri.
  • Kehadiran PPG mestilah 100%. Dalam tempoh PPG, guru pelatih tidak dibenarkan bercuti. Sebarang cuti sakit (yang disahkan oleh pihak perubatan kerajaan atau diakui oleh kerajaan) mestilah diberitahu kepada pihak sekolah dan Universiti.
  • Guru-guru pelatih yang tidak hadir melebih 10% tempoh PPG dikehendaki mengulangi keseluruhan PPG melainkan kes-kes yang dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Latihan Mengajar/Praktikum UPSI.
  • Guru pelatih yang bersalin semasa PPG dikehendaki mengulangi keseluruhan PPG.
  • Guru pelatih dikehendaki melengkapkan borang kehadiran dan disahkan oleh Guru Besar/Pengetua. Borang kehadiran perlu disertakan bersama dalam folio.
Sumber = http://praktikum.upsi.edu.my/index.php/ms/rujukan-dan-muat-turun